pais 1728x3001

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Stipendiumi suurus on 2000 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandideerida võivad kõik noortele suunatud projektid, mis arendavad noorte hariduslikku-, loomingulist-, huvialast- ja sportlikku tegevust Pärnu maakonnas või üle selle.

KANDIDEERIMISE EELDUSED:

projekt algatatud Pärnus või Pärnumaal;

projekt peab olema laiapõhjaline, kollektiividele või gruppidele suunatud noortepärane algatus.

kandideerida võib kõikide, ühiskonna poolt aktsepteeritud teemaprojektidega

TAOTLUSES ESITATAKSE:

  • stipendiumile kandideerija juriidiline nimetus ja reg.nr.;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;
  • projekti põhjalik kirjeldus;
  • muud taotlust toetavad ja põhjendavad materjalid, s.h. stipendiumi kasutamise eesmärgi kirjeldus;
  • andmed varemsaadud või taotletavate stipendiumite ja/või toetuste kohta.

Stipendiaat on kohustatud kasutama stipendiumi taotletud sihtotstarbel.

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2019