pais 1728x3001

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks (kuni 2 stipendiumi)

Stipendiumi suurus on 1500 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandideerida võivad kõik üldharidus- ja huvikoolide õpilased ning spordiklubide liikmed

KANDIDEERIMISE EELDUSED:

  • alaline elukoht Pärnumaal;
  • tulemuslik tegelemine kunstiga ja/või muusikaga;
  • tulemuslik tegelemine spordiga.

või

  • edukas esinemine vabariiklikel ja/või rahvusvahelistel võistlustel

TAOTLUSES ESITATAKSE:

  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress); panga nimetus ja konto number;
  • tõend õppeasutuses õppimise ja õppeedukuse kohta;
  • taotleja majandusliku ja perekondliku seisu lühiiseloomustus;
  • muud taotlust toetavad ja põhjendavad materjalid; s.h. stipendiumi kasutamise eesmärgi kirjeldus;
  • andmed varemsaadud või taotletavate stipendiumite ja/või toetuste kohta.

Stipendiaat on kohustatud kasutama stipendiumi taotletud sihtotstarbel.

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2019