pais 1728x3001

Stipendium noorele õpetajale

Stipendiumi suurus on 1500 EUR, mis makstakse välja ühekordse toetusena.

Stipendiumi maksmise aluseks on SA Pärnu Rotary Noortefond juhatuse otsus.

Kandidaate võivad esitada üldharidus-, huviala-, kutse- ja kõrgkoolid ning spordiklubid.

Taotlus palume esitada kirjalikult vabas vormis.

KANDIDAADILT EELDATAKSE:

  • töötamist õpetajana (treenerina, õppejõuna, huvialajuhina) Pärnumaal;
  • pedagoogilist staaži kuni viis aastat;
  • vanust kuni 30 aastat;
  • oskust õpilasi innustada, õppetööks positiivset õhkkonda luua ning õpilaste arengut toetada;
  • usaldusväärsust, adekvaatset enesehinnangut ja positiivset eluhoiakut.

TAOTLUSELE LISADA JäRGMISED ISIKUANDMED:

  • kandidaadi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • panga nimetus ja konto number;

Taotluste esitamise tähtaeg 20.04.2019