Pärnu Noorteaasta avaüritus linnamänguna Talv 2005.a.